Blog

Declaración Universal de Dereitos dos Animais (en galego)

Declaración Universal de Dereitos dos Animais (en galego)

Unha pequena introducción Como diciamos na entrada do bloque sobre Dereito Animal, a Declaración non é un texto legal. Porén, é un documento de máximo interese, por canto establece un horizonte e un obxectivo. Así este estándar internacional ten servido como...

Achegamento ao  “Dereito Animal”

Achegamento ao “Dereito Animal”

Expresamos con “Dereito animal” o conxunto de normas que poden aplicarse ao reino animal, non referíndonos só aos animais de compañía, senón tamén, por exemplo, á gandería, á pesca, ao uso de animais en espectáculos, á explotación de animais para investigación... Hoxe...

Dereito e herdanzas

Dereito e herdanzas

Algunhas claves sobre trámite sucesorio Ao falar de Dereito e herdanzas estamos a nos referir a un conxunto amplo de materias. Así, unha sucesión é un proceso complexo no que conflúen áreas coma o Dereito Civil (fundamental), o Dereito Tributario (o trámite de...

Unha reflexión sobre feminismo no mundo do Dereito

Unha reflexión sobre feminismo no mundo do Dereito

Cando estudamos Leis, facémolo cunha determinada perspectiva. O ensino non é neutral e dende logo o achegamento ás disciplinas tampouco o é.Por qué en case 10 anos na Universidade nunca escoitei falar, nas análises históricas do Dereito, de mulleres xuristas? Por qué...

Que é “Dereito Médico”?

Que é “Dereito Médico”?

O Dereito Médico como rama complexa Chamamos "Dereito Médico" a aquel que se ocupa do exercicio dos empregos sanitarios e socio-sanitarios. É dicir: Medicina, Enfermaría, Investigación Clínica, Traballo Social e Psicoloxía Clínica, entre outros. Mais tamén empregamos...

Miguel Vieito Avogado – Declaración de intencións

Miguel Vieito Avogado – Declaración de intencións

Un primeiro ollar a quen son e que é o que fago Presentación Benvidx!Ves de dar en "Miguel Vieito - Avogado", e quero agradecerche que chegaras a este blog e ao meu espazo web! Agardo que a información que atopes aquí sexa de interese e agardo poder axudarche a...